SILVESTR 2021 🥰 Na Silvestra pro vás máme otevřeno do 00:00. Těšíme se na vás!

Ikona pro uzavření panelu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle GDPR

Tímto potvrzuji a uděluji firmě Café Pilates, IČO: 71858911, se sídlem Marie Podvalové 924/1, Praha 9, Čakovice (dále jen „Firma”), souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Beru na vědomí, že Firma o mně bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat tyto údaje:

(dále jen „Osobní údaje”).

Účely zpracování zahrnují zejména činnosti spočívající v poptávání služeb a odběru novinek. Tento souhlas je účinný od 1. 10. 2021 a zůstává v platnosti do 25. 5. 2025 nebo do doby, dokud jej firma neodvolá.

Beru na vědomí, že mám právo:

Kontaktní osobou za Café Pilates je pro výše uvedené účely paní Zuzana Dušánková tel.: +420 602 720 237, e-mail: zuzka@cafepilates.cz

Beru na vědomí, že zpracování je prováděno firmou.

rezervace cvičení